miercuri, 29 august 2012

O nouă apariție editorială: Mitropolia Moldovei, cronica evenimentelor 2007-2012

Drept învăţând cuvântul adevărului… 
Nu treceţi cu vederea cele sperate de grija celor prezente. 
(Sfântul Vasile cel Mare) 

Tipărim acest album foto cu comentarii pentru a fixa principalele evenimente din cuprinsul Mitropoliei Moldovei în anii 2007-2012. Această apariţie editorială este prilejuită de aniversarea a 60-a din ziua naşterii Mitropolitului Vladimir, astfel şirul evenimentelor din anul curent este dat până la data de 18 august. 

Deşi cronica evenimentelor este prezentată pe larg în publicaţiile bisericeşti „Altarul Credinţei” şi „Curierul Ortodox”, fiind postate şi pe site-ul ofi cial al Mitropoliei: www.mitropolia.md, iar episcopiile îşi au mijloacele lor de informare, ne-am gândit să prezentăm evenimentele şi întrunirile la care a participat mitropolitul.